Planera en träning

Svenska Fotbollsförbundet har tagit fram en arbetsmodell för hur man planerar en övning. Denna arbetsmodell kan också ligga till grund för hela träningen för att sedan bli mer detaljerad i planeringen för varje övning. Modellen ser ut på följande sätt:


* VAD ska tränas? (målet)

- Ge tydlig information om vad som ska tränas. Detta nämner du som ”Träningens Tema”


* VARFÖR ska det här momentet tränas? (syftet)

- Skapa motivation. Förklara varför det gör dem till bättre spelare.


* HUR ska spelarna lära sig det tekniska momentet? (instruktionsmetoden)

- Ge tydliga instruktioner och hur momentet ska utföras tekniskt.

- Använd instruktionsmetoden visa-förklara-visa

- Man kan även ställa frågor -Vad ska man tänka på? -Har någon tips?


* PRAKTISERA

Spelarna får tillfälle att öva det tekniska momentet enligt de instruktioner de fått tidigare av tränaren. Den absolut största delen av tiden ska användas till att praktisera.


* SAMMANFATTA

Samla spelarna efter träningen och gå igenom intrycken från träningen. Förstärk den utveckling som skett. Fråga spelarna vad som är viktigt att tänka på i detta moment. – Vad har vi övat på idag? Vad var bra att tänka på?


Vi vill återigen betona att Du som ledare har en frihet att utforma träningarna på det sätt du vill. Passar inte modellen för syftet med träningen? Anpassa den efter era förutsättningar!


När du tänkt ut VAD och VARFÖR – då väljer du ut passande övningar till denna träning.

Försök få med temat i så många delar som möjligt.

1. Uppvärmning

2. Temaövning

3. Spel

4. Avslut ev stafett


Skriv ut mallen och börja planera din nästa träning: Hertzöga BK har en bra mall för att planera för en träning, som jag kan rekommendera att använda, se bilden med länk på sidan.

Några praktiska tips vid planering av träning:

• Låt barnen börja träna snabbt med bollen

• Undvik långa köer, försök så gott som det går att planera för hur många led som krävs och dylikt, för att inte spelarna ska behöva vänta för länge.

• Planera för hur övergången mellan övningar ska ske. Exempelvis förberedning av nästa övning under vattenpausen.

• Korta genomgångar

• Uppmuntra barnen att våga misslyckas (bra att du sköt med vänstern!)

• De bästa spelövningarna för små spelare är att spela i smålag och gärna med numerärt överläge. Att lära spelarna att vara spelbar är grunden i spelförståelsen. Denna form av spel kan vara både riktningsbestämt och icke riktningsbestämt, med mål eller utan mål.

• Försök namnge och berömma ALLA spelare under en träning (TIPS! dela upp så en ledare berömmer de med gula västarna, en annan de blå osv…)

• Avsluta med något extra roligt så de lämnar träningen med ett leende

/ads.txt -> /https://pp2-resources.s3.amazonaws.com/49561/1989651-dldxxuh2cq.txt 301